Om seiling

Det finnes mye tanker omkring det å seile, hva det faktisk innebærer og hvordan det gjøres. Hvor hardt arbeid er det egentlig? Og hva kreves for å kunne legge ut på seiltur? Mange har en romantisk forestilling om hva det egentlig innebærer å seile, og det kan det absolutt være men det er også en krevende og allsidig aktivitet.Det kan utvide din horisont og også gi deg økt livskvalitet på grunn av de mange opplevelsene du får underveis. Du får opplevelser å ta med deg resten av livet, fine bilder og videoklipp fra turene og mange spennende historier å fortelle til venner og familie.For at seiling skal bli en god opplevelse for alle om bord, så må alle gjøre sitt for at alle skal trives. Det å ha rikelig med kunnskap og tålmodighet er viktig dersom det er du som er skipper. Alle på båten må også ha en god kommunikasjon og et godt humør for at seilingen skal oppleves som en glede for alle. Sørg for å ha en god og trygg atmosfære så er alle fornøyde.Som idrett så kan seiling være både en individuell aktivitet eller som lagidrett, ofte med kjølbåter hvor en må ha skipsbesetning som jobber sammen om prestasjonene. Norges seilerforbund ble opprettet 1.februar 1970 under et Seilting i Oslo Militære Samfunn, men seileraktivitet pågikk allerede før dette og det er bevis for at de første seilregattaene i Norge fant sted helt tilbake i 1850-årene.På 1860-tallet ble de aller første seilerforeningene startet og i 1970 så var det 37 seilforeninger tilsluttet til Norges Seilforbund. I Norge så er det den individuelle aktiviteten jolleseiling som tiltrekker seg flest ungdommer hvor de som regel starter med Optimistjolle deres første år, så går de over til andre som Zoom8, Europajolle, Laser og Laser Radial dersom de ønsker en en-persons jolle eller 29-er om du ønsker å forsøke med en to-persons jolle. I de klassene finnes det Norges Cup, regattaer som seiles rundt i hele Norge.Det er også mange som lurer på hvorfor en skal velge seiling ovenfor å ha en motorbåt. Det å ha en seilbåt gjør at det naturligvis blir mer aktivitet om bord nettopp fordi det er mer å passe på og å gjøre på en seilbåt enn på en motorbåt.I tillegg så oppleves sjø, vind, vann og bølger på en helt annen måte og ikke minst så kan du snakke med de andre på båten uten å måte overdøve motordur.